FIDELI

VINGAR AV SILVER

FIDELI ring
490 kr

Fjärilen är en symbol för utveckling och pånyttfödelse.