FIDELI

VINGAR AV SILVER


Fjärilen är en symbol för utveckling och pånyttfödelse.